Generatie Z, wat willen zij?

Generatie Z wordt vaak bestempeld als ‘job hoppers’, maar er wordt zelden gevraagd wat zij zelf willen. Hoe lang willen jongeren eigenlijk bij een werkgever blijven?

Wist je dat veel jongeren zichzelf 2 tot 5 jaar bij dezelfde werkgever zien werken?

Voordat we hier verder op ingaan, is het belangrijk om de verwachtingen en realiteit van Gen Z op de arbeidsmarkt te bekijken.

Wat Gen Z daadwerkelijk ervaart:

▶️ Leidinggevenden die slechts één keer per jaar feedback geven, vaak niet meer relevant op dat moment.

▶️ “Dit is hoe we het altijd doen.”

▶️ “Jullie generatie is lui; vroeger werkten we veel harder.”

▶️ Gebrek aan voldoening in hun werk, waardoor ze snel (binnen of na 6 maanden) op zoek gaan naar iets anders.

Wat blijkt echter?

Veel jongeren willen juist graag langere tijd bij één werkgever blijven. Uit onderzoek blijkt dat 35% van de Gen Z’ers het liefst 2 tot 5 jaar bij dezelfde werkgever werkt. Ander onderzoek toont aan dat als ze hun werkgeluk een 7 of hoger geven, ze tot 5 jaar bij die werkgever willen blijven.

Deze onderzoeken, waaronder één uit het buitenland, laten zien dat de realiteit anders is dan vaak wordt gedacht. Gen Z wil niet voortdurend van baan wisselen; ze worden daartoe gedwongen in hun zoektocht naar werkgeluk. Het is tijd om deze generatie beter te begrijpen en hun werkgeluk te verbeteren.

Een effectieve aanpak begint met het betrekken van jongeren op alle niveaus binnen de organisatie, iets wat momenteel vaak te weinig of verkeerd gebeurt.